Privacy

Disclaimer

Alle op deze site genoemde prijzen, aanbiedingen, afbeeldingen, percentages en tarieven zijn onder voorbehoud van eventuele fouten. Afbeeldingen kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. SND kan te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en correcties aanbrengen in de website en in deze bepalingen en voorwaarden.

Alle afbeeldingen, teksten, documenten, beelden en geluiden die op de website voorkomen, zijn auteursrechtelijk beschermd. De bescherming geldt in de ruimste zin van het woord. Voor publicatie, distributie of overdracht daarvan is voorafgaande schriftelijke toestemming vereist.

SND sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade (direct, indirect en gevolgschade) die is ontstaan naar aanleiding van het gebruik van de site en/of inhoud van de site. SND is op geen enkele manier verantwoordelijk voor het optreden van fouten en andere onvolkomenheden op de site. SND geeft geen enkele garantie dat de inhoud en/of het gebruik van de site bezoekers van de site vrijwaart van virussen en/of andere schadelijke toepassingen. SND geen enkele aansprakelijkheid veroorzaakt door virussen, gemoeid met het gebruik van deze website, de doorgelinkte sites dan wel het verzenden van (automatische) e-mailberichten.

Op de site van SND staan links naar andere sites. SND is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud van de sites waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.