!
!

Rillen

Door het rillen kunnen kaarten nauwkeurig gevouwen worden. U krijgt geen breekscheurtjes in uw papier en afdrukken.

Het rillen is nodig vanaf een papierdikte van 160 grams.

Het rillen gebeurd doorgaans met een degelpers maar kan in voorkomende gevallen ook rotatief.