!
!

Verenigingsdrukwerk

SND heeft zich gespecialiseerd in de productie van verenigings- en stichtingsdrukwerk. Wij kunnen scherp calculeren, omdat u regelmatig printwerk aan ons uitbesteed. En ... voor wat hoort wat!

Wij maken geheel vrijblijvend een proefdruk van uw aangeleverde bestand, zodat u drukwerk kunt controleren en vergelijken in kwaliteit en uitvoering.

Een scherpe prijsopgave is zo gemaakt en geeft u geen verplichtingen. Bel of mail ons en u heeft binnen enkele tellen een passende offerte.

Aanlevering kan als

1 - opnamemodel
2 - digitaal bestand
3 - PDF

Aanlevering als opnamemodel

U kunt u pagina's op papier uitdraaien op het te printen formaat, dus een A5 pagina op A5 formaat en een A4 pagina op A4 formaat. Wij zetten zelf uw blad op een inslagschema.

Aanlevering als digitaal bestand

U kunt uw blad in verschillende programma's opmaken. Veelal wordt Word gebruikt. Hierbij is van belang dat u uw paginaformaat het liefst opmaakt op het formaat waar het boekje op geprint wordt. Ook kunt u diverse andere tekstverwerkings- en opmaakprogramma's gebruiken.

Laat u zich hierover eens informeren.

Aanleveren als PDF

Het aanleveren van een PDF heeft bij ons de voorkeur.

De hele 'workflow' is hierop afgesteld. U kunt zelf direct beoordelen (via Acrobat Reader) hoe uw document eruit gaat ziet. Pagina's verkleinen is mogelijk. Zorg bij het maken van uw PDF er voor dat alle beelden goed zijn gescand. Foto's 300 dpi, lijn-illustraties 600 dpi. Voeg uw lettertypes altijd toe.

Het 6% BTW-tarief

Wanneer wij u het 6% BTW tarief mogen berekenen, volgt uit de volgende ficale tekst.

Periodieken vallen onder het 6%-tarief. Onder periodieken wordt verstaan: uitgaven waarvan het voor de afnemers op enigerlei wijze kenbaar is dat zij regelmatig en wel ten minste drie maal per jaar op (nagenoeg) vaste tijdstippen zullen verschijnen. Vaak bevatten dergelijke uitgaven een aanwijzing omtrent het tijdstip van verschijning, bijvoorbeeld een verschijningsdatum of een aanduiding omtrent de maand, het kwartaal of seizoen van verschijning. De opvolgende nummers van een uitgave hoeven niet steeds met regelmatige tussenpozen verschijnen, om onder deze post te vallen. Onder deze post vallen ook: uitgaven die slechts gedurende één of meer gedeelten van het jaar (bijvoorbeeld seizoenen) regelmatig wederkerend verschijnen; uitgaven die, gerekend over één kalenderjaar, met onregelmatige tussenpozen verschijnen, maar die toch elk kalenderjaar op dezelfde tijdstippen of over dezelfde tijdvakken verschijnen.