!
!

Voorwaarden

Aanleverspecificaties

Digitaal printen vraagt om een andere benadering dan het offsetdrukken. Aangezien printwerk volledig digitaal werkt is de aanlevering van goede bestanden van groot belang. Hieronder hebben we een aantal specificaties weergegeven, alsmede een aantal veel voorkomende ‘problemen’.

Lever bij de bestanden altijd een proefprint mee.

Digitale bestanden aanleveren:

(Certified) PDF (300 dpi), inclusief snijtekens en aflopend van minimaal 3 mm. Full-colour drukwerk in CMYK-kleuren aanleveren!

Aandachtpunten

Gebruik voor uw ontwerp alleen CMYK kleuren en bij PMS drukwerk PMS waardes uit de PANTONE waaier.

Let op!! PMS kleuren worden door het digitale proces omgezet naar CMYK, hierdoor kunnen kleurafwijkingen ontstaan.

Vraag daarom altijd naar een proefdruk. Resolutie van beeldmateriaal moet min. 300 dpi zijn bij een schaal verhouding van 1 op 1. Het beeldmateriaal moet tevens omgezet zijn naar CMYK kleuren.

Lettertypes

De fonts moeten bijgesloten zijn in het pdf bestand. Geadviseerd wordt om belangrijke onderdelen van uw printwerk, alsmede teksten binnen de zetspiegel te houden i.v.m. afloop.

Illustraties/logo’s

Deze dienen omgezet te worden in CMYK en geplaatst te worden als TIFF of EPS. U mag altijd het origineel meeleveren voor eventueel uit te voeren correcties.

Scans

Afbeeldingen in kleur dienen omgezet te worden naar CMYK, opgeslagen als TIFF of EPS. Een resolutie bij CMYK en grijswaarden van 300 dpi is vereist, voor lijnafbeeldingen geldt een waarde van minimaal 600 dpi. De genoemde waarden gelden bij een 1:1 plaatsing. Bij het opslaan van afbeeldingen in het TIFF-formaat geen LZW-compressie gebruiken.

Teksten

Gebruik bij Postscript (T1)-fonts geen stijlfuncties, maar de originele cursieve of bold variant. Probeer zoveel mogelijk hetzelfde font-type te gebruiken (TrueType of Postscript) en lever deze mee met de bestanden, dit i.v.m. tekst-verloop/verkeerde afbrekingen.

Opmaak

Het feitelijke document wordt gemaakt in InDesign, CorelDraw of MS-word. Zet alle afbeeldingen op OK, en gebruik de functie ‘bewaar voor servicebureau’ en voeg handmatig de gebruikte lettertypen toe.

Adobe PDF-bestanden

Het voordeel van PDF-bestanden is dat lettertypes niet meer veranderen en de bestanden enorm worden gecomprimeerd, waardoor ze zelfs per e-mail te versturen zijn.

Andere combinaties zijn wellicht mogelijk, maar kunnen onverwachte resultaten opleveren. Neem in geval van twijfel altijd even contact op met de pre-press afdeling, zodat wij samen tot een oplossing te komen.